polski   English  
 

Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa

polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 28191

Obecnie czytających: 35

Łączna liczba czytelników od dnia 2005-10-01: 10101761

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa

 1. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS) 2005 Volume 15 Number 4 [320948]
 2. Zarządzanie majątkiem obrotowym w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa [282088]
 3. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS) 2002 Volume 12 Number 2 [62852]
 4. Spór o formę feudalizmu rosyjskiego w historiografii rosyjskiej XVIII i XIX wieku [58634]
 5. Impulsowe układy transformujące napięcia przemienne [43474]
 6. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS) 2002 Volume 12 Number 4 [37959]
 7. Schlesien und Posen [Dokument kartograficzny] [33950]
 8. List generała Karola Turno [33300]
 9. [List gen. W. Chrzanowskiego z Paryża do anonimowego adresata (Maciej Mielżyński z Chobienic?)] [32973]
 10. Formowanie cienkich warstw anodowych na tytanie i jego implantowych stopach w środowisku kwasu fosforowego [32404]
 11. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS) 2006 Volume 16 Number 1 [32374]
 12. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS) 2004 Volume 14 Number 2 [26246]
 13. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS) 2008 Volume 18 Number 2 [25844]
 14. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS) 2004 Volume 14 Number 3 [24261]
 15. [List Mielżyńskiej z Chobienic do lekarza Knolla z Wolsztyna] [22765]
 16. Measurements, Models, Systems and Design [22486]
 17. Pyły drogowe jako potencjalne zagrożenie dla ekosystemów miejskich na przykładzie Zielonej Góry [22407]
 18. Rocznik Lubuski (t. 27, cz.1): Rola szlachty w kształtowaniu oblicza społeczno-gospodarczego Nowej Marchii (XVI-XVIII w.) [22344]
 19. Rocznik Lubuski (t. 26, cz.2): Szlachta pogranicza śląsko-wielkopolsko-lubuskiego (XVI-XVIII wiek) [19853]
 20. Wyznaczanie i ocena rozwiązań polioptymalnych na przykładzie wybranego układu technicznego [17503]
 21. Księga adresowa Polski: przemysłu, handlu, finansów, szkolnictwa, wolnych zawodów i organizacji społecznych: rok 1937 [17008]
 22. Rocznik Lubuski (t. 29, cz.1): Wartości i interesy a społeczeństwo obywatelskie [16389]
 23. Polska katolicka w myśli politycznej II RP [16241]
 24. AUTOMATYCZNA DEKOMPOZYCJA SPECYFIKACJI BEHAWIORALNEJ SPRZĘTOWO-PROGRAMOWEGO MIKROSYSTEMU CYFROWEGO [15360]
 25. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS) 2007 Volume 17 Number 2 [15052]