Obiekt

Tytuł: Demograficzne i migracyjne uwarunkowania rozwoju oświaty w Zielonej Górze po połączeniu miasta Zielona Góra z gminą Zielona Góra = Demographic and migrational conditions of education development in Zielona Gora after joining the town of Zielona Gora and the commune of Zielona Gora

Autor:

Osękowski, Czesław (1952- )

Data wydania:

2016

Typ zasobu:

artykuł

Tytuł publikacji grupowej:

Studia Zachodnie, 18

Streszczenie:

Z dniem 1 stycznia 2015 roku miasto Zielona Góra i gmina Zielona Góra połączyły się w jeden samorząd terytorialny. Status obu samorządów przed połączeniem był następujący: miasto Zielona Góra - było gminą miejską na prawach powiatu, gmina Zielona Góra - gminą wiejską, składającą się z 17 sołectw, w tym 10 bezpośrednio graniczących z Zieloną Górą. ; Miasto Zielona Góra liczyło około 118 500 mieszkańców i obejmowało powierzchnię 58,34 km kw., gmina Zielona Góra liczyła około 19 000 mieszkańców i obejmowała powierzchnię 219,90 km kw. Po 1 stycznia 2015 roku połączone samorządy funkcjonują jako miasto Zielona Góra na prawach powiatu. Miasto Zielona Góra i gmina Zielona Góra posiadały przed połączeniem dobrze zorganizowane i dobrze funkcjonujące systemy oświatowe. ; Oświata połączonych samorządów nie będzie wyłącznie sumą oddzielnych dotychczas dwóch systemow organizacyjnych, ale wymagać będzie, jeżeli nie od razu, to za klika lat, poprawy i korekty szeroko rozumianego systemu oświatowego powiększonej Zielonej Góry, co wymuszają zwłaszcza zmiany demograficzne. Nie bez znaczenia będzie także konieczność standaryzacji jakości kształcenia, która ma doprowadzić do osiągania przez uczniów zbliżonych wyników egzaminów na różnych poziomach kształcenia.

Abstract:

On 1 January 2015, the town of Zielona Gora and the commune of Zielona Gora merged to form a single territorial self-government. Before merging, the status of both local governments was as follows: the town of Zielona Gora was an urban commune with county rights; the commune of Zielona Gora was a rural commune, made up of 17 village administration offices, including 10 bordering with Zielona Gora. ; The town of Zielona Gora had the population of about 118 500 people and covered an area of 58.34 square kilometers; the commune of Zielona Gora was inhabited by 19 000 people and covered an area of 219.90 square kilometers. Since 1 January 2015, the joined self-governments have been functioning as the town of Zielona Gora with the county rights. Before merging, the town of Zielona Gora and the commune of Zielona Gora had well organized and functioning education systems. ; The education of the merged local governments will not be solely the sum of the so far separate organizational systems. It will require, if not immediately then in a few years, the improving and reinventing the generally understood education system of the enlarged Zielona Gora, which will be enforced in particular by demographical changes. Not insignificant will be the need to standardize the quality of teaching, which will allow the achievement of comparable exam results at different levels of education.

Wydawca:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Współtwórca:

Skobelski, Robert - red.

Format:

application/pdf

Strony:

291-306

Źródło:

Studia Zachodnie, tom 18

Jezyk:

pol

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Identyfikator oryginału:

P-1950/II

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-04-19

Data dodania obiektu:

2017-09-07

Liczba wyświetleń treści obiektu:

7

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

2

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

http://zbc.uz.zgora.pl/publication/52095

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji