Tytuł:

Władysław Gomułka wobec twórców kultury

Autor:

Staroń, Edyta

Temat i słowa kluczowe:

Gomułka, Władysław (1905-1982) ; Polska - polityka - 20 w. ; Polska - kultura

Streszczenie:

Istotą niniejszej pracy jest stosunek Władysława Gomułki do kulturyoraz jej twórców. Zagadnienie to wydaje się z pozoru błahe. Jakież bowiemstosunki mogą łączyć polityków z twórcami kultury? Okazuje się jednak, żekultura stanowi nieodłączny element życia politycznego. W rozumieniuWładysława Gomułki ,,kultura nie jest rzeczą samą w sobie. Nie wisi w próżni.Tak jak człowiek może znaleźć sens swojego życia tylko w społeczeństwie i dlaspołeczeństwa, tak samo kultura żyje i rozwija się jako wykwit życia narodu.Kultura kształtuje oblicze duchowe narodu. Może być dźwignią jego rozwoju,wzmacniać jego żywotność i dynamikę, lub też gdy sama zastyga w rozwoju,zastyga rozwój narodu". ; Wypowiedź ta daje świadectwo jak ważną dziedziną życia była i jest twórczość kulturalna. Słowo pisane w postaci dzieł literackich, poematów lub artykułów prasowych od dawna stanowiło ważny element zagrywki politycznej. Niejednokrotnie wykorzystywane było przez rządzących do narzucania swoich opinii. Dawało również możliwość wypowiedzenia sięludziom z różnych kręgów politycznych i kulturowych.

Opis:

promotor: prof. dr hab. Czesław Osękowski

Data wydania:

2005

Typ zasobu:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf ; application/pdf

Jezyk:

pol

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego