Pokaż strukturę

Tytuł:

Droszków (dawny kościół parafialny) - dzwon (datowanie 1495 r.)

Temat i słowa kluczowe:

Droszków ; Dzwony - Zielona Góra (okręg) - do 20 w. ; inskrypcja ; dzwon spiżowy

Opis:

Dzwon. Spiż. Średnica: 94 cm. Wysokość: 97 cm, korona: 20 cm. Korona złożona z sześciu kabłąków. Inskrypcja na szyi wydzielona ornamentem sznurowym. ; Początnik w formie krzyża, przerywniki w formie krzyży, lilii heraldycznych i dzwonu. W dolnej części płaszcza pojedynczy półwałek. Język łaciński. Minuskuła gotycka. ; <br><br>* maria * o * rex * glorie * veni * cu(m) * paci * anno * domi(ni) * mo * cccc * lxxxxv (Tłum.: Maria. O Królu Chwały przybądź z pokojem. Roku Pańskiego 1495.) ; <br><br>Według dokumentacji Deutsches Glockenarchiv dzwon po zakończeniu drugiej wojny światowej przekazano diecezji Freiburg, a następnie odlewni w Karlsruhe.

Komentarz:

Deutsches Glockenarchiv w Norymberdze, sygn. 9/23/79C; Die Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien, Bd. III: die Kunstdenkmäler des Regierungsbezirks Liegnitz, bearb. von H. Lutsch, Breslau 1891, s. 122; Geschichte der evangelischen Kirchgemeinde Saabor, hrsg. von W. A. Schade, Grünberg 1843, s. 15; Corpus inscriptionum Poloniae, T. X: Inskrypcje województwa lubuskiego, pod red. J. Zdrenki, Z. 5: powiat zielonogórski, zebrali i opracowali A. Górski, P. Karp, Toruń 2012, nr 13.

Współtwórca:

Górski, Adam - fot. ; Karp, Paweł - fot.

Data wydania:

datowanie - 1495 r.

Typ zasobu:

dzwon

Format:

image/x.djvu

Jezyk:

lat

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego ; Karp, Paweł ; Górski, Adam