Pokaż strukturę

Tytuł:

Leśniów Wielki (kościół Wniebowzięcia NMP) - dzwon (datowanie XIV w.)

Temat i słowa kluczowe:

Leśniów Wielki ; Dzwony - Zielona Góra (okręg) - do 20 w. ; inskrypcja ; dzwon ; dzwon spiżowy

Opis:

Dzwon. Spiż. Średnica: 83 cm. Wysokość: 95 cm, korona: 27 cm. Korona złożona z sześciu kabłąków. Inskrypcja na szyi wydzielona podwójnymi półwałkami. ; W dolnej części płaszcza pojedynczy półwałek. Początnik w formie krzyża, przerywniki w formie punktów. ; Obecnie bez korony i serca. Język łaciński. Majuskuła gotycka. Wysokość liter: 4,5 cm. ; <br><br>* O REX * GLORIE a) * VENI * CVM * PACE (Tłum.: O Królu Chwały przybądź z pokojem) ; <br><br>Dzwon został w 2004 r. przekazany do Leśniowa Wielkiego z kościoła w Wittmund w Dolnej Saksonii dzięki inicjatywie Floriana Schneidera z rady parafii pw. św. Bonifacego.

Komentarz:

a) L w odbiciu lustrzanym i obrócone o 90°. ; b) Deutsches Glockenarchiv w Norymberdze, sygn. 9/23/58C; Die Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien, Bd. III: die Kunstdenkmäler des Regierungsbezirks Liegnitz, bearb. von H. Lutsch, Breslau 1891, s. 128; Corpus inscriptionum Poloniae, T. X: Inskrypcje województwa lubuskiego, pod red. J. Zdrenki, Z. 5: powiat zielonogórski, zebrali i opracowali A. Górski, P. Karp, Toruń 2012, nr 1.

Współtwórca:

Górski, Adam - fot. ; Karp, Paweł - fot.

Data wydania:

datowanie - XIV w.

Typ zasobu:

dzwon

Format:

image/x.djvu

Jezyk:

lat

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego ; Karp, Paweł ; Górski, Adam