Tytuł:

Phillipa E. Johnsona krytyka naturalizmu w nauce

Autor:

Bylica, Piotr (1976- )

Temat i słowa kluczowe:

nauka ; filozofia ; filozofia nauki ; filozofia przyrody ; naturalizm ; naturalizm metodologiczny ; naturalizm metafizyczny ; fizykalizm ; materializm ; scjentyzm ; teizm ; ewolucjonizm ; internalizm ; eksternalizm ; realizm teistyczny ; Johnson, Phillip E. ; inteligentny projekt ; nauka a religia

Streszczenie:

W swej pracy zamierzam omówić krytycznie stanowisko Phillipa E. Johnsona, dotyczące roli naturalizmu metodologicznego i metafizycznego w nauce. Przedstawię i poddam krytyce jego poglądy odnośnie kulturowego znaczenia współczesnej nauki, ze szczególnym uwzględnieniem problemu relacji nauki i religii. Przedstawię także jego alternatywę dla naturalistycznego paradygmatu nauki, jaką ma być realizm teistyczny oraz teorię inteligentnego projektu (TIP) proponowaną przez Johnsona jako alternatywę dla ewolucjonizmu. Zamierzam pokazać przy tym, w jaki sposób w swej krytyce roli naturalizmu w nauce Johnson wykorzystuje osiągnięcia współczesnej filozofii nauki. ; W niniejszej pracy zamierzam argumentować na rzecz tezy, że Johnson jest pluralistą metodologicznym, metafizycznym i teoretycznym, choć jednocześnie nie jest relatywistą. Będę starał się wykazać, że analizy Johnsona pozwalają uznać, iż korzystne jest dla nauki przyjęcie postawy pluralistycznej.

Opis:

promotor: prof dr. hab. Kazimierz Jodkowski, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii ; recenzenci: prof. dr hab. Adam Grobler, Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Instytut Filozofii i Socjologii, ks. prof. dr hab. Andrzej Bronk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii

Data wydania:

2006

Typ zasobu:

rozprawa doktorska

Format:

text/html ; image/x.djvu

Jezyk:

pol

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego