Pokaż strukturę

Tytuł:

Teoria dydaktyczna a praktyka nauczania-uczenia się literatury = Literature didactics versus literature teaching (learning practice)

Tytuł publikacji grupowej:

Dydaktyka Literatury, 6

Autor:

Pasterniak, Wojciech (1935-2018)

Temat i słowa kluczowe:

dydaktyka literatury ; teoria nauczania literatury ; praktyka uczenia się literatury

Abstract:

In the above paper the author is preoccupied with the analysis of the relationships between the didactic theories and the practice of teaching and learning literature. The basis for these considerations is constituted by the assumption of independence (autonomy) of literature didactics as a science having its own subject and own methods of research, and using the advances not only in the literatury sciences but also in a great many other scientific disciplines. ; The relations between theory and practice are discussed in the two stages of the development of the literature didactics: pre-theoretical and theoretical. The following issues have been widely presented: dialectical relationships between cognition and teaching, relation of the didactic acts to the acts of scientific cognition, the ways of transfering from didactic theory to practice, the dynamics of the relations between theory and practice, as well as the problem of didactic creativity and stereotypes.

Wydawca:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe ; Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna ; Zielona Góra: Kuratorium Oświaty i Wychowania

Współtwórca:

Adaszyński, Zbigniew - tł.

Data wydania:

1983

Typ zasobu:

artykuł

Format:

application/pdf

Strony:

149-166

Źródło:

Dydaktyka Literatury, tom 6

Jezyk:

pol

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego