Pokaż strukturę

Tytuł:

O rozwoju szkolnych instytucji polonistycznych w dwudziestoleciu międzywojennym = On the development of Polish language school institutions at the twenty years interwar period

Tytuł publikacji grupowej:

Dydaktyka Literatury, 7

Autor:

Cyniak, Eugeniusz

Temat i słowa kluczowe:

szkolnictwo polskie - 1918-1939

Abstract:

The article presents the development of the most important Polish Scholar Institutions serving for the Polish School at the twenty years interwar period. The subject of the description became the activity of the ministerial and curator Institutions, of the didacticians of Polish Language, of Central Didactic Laboratories, of Polish Scholar courses, methodical Centres, periodical "Polonista", Polish Scholar Clubs and Associations, including with the Polish Scholars Company of the Polish Republic. ; The dynamic development of these Institutions took place not only in the way of their creation by the school administration, but many of them came into being and performed the duties thanks to the initiative and efforts of the most eminent Polish Scholars of this period.

Wydawca:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe ; Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna ; Zielona Góra: Kuratorium Oświaty i Wychowania

Współtwórca:

Pasterniak, Wojciech (1935-2018 ) - red.

Data wydania:

1985

Typ zasobu:

artykuł

Format:

application/pdf

Strony:

9-22

Źródło:

Dydaktyka Literatury, tom 7

Jezyk:

pol

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego