Pokaż strukturę

Tytuł:

Od gry dramatycznej do kształcenia krytycznego odbiorcy środków masowego przekazu - refleksja o współczesnej dydaktyce francuskiej = From role-playing to educating a critical receiver of mass-media - some ideas about contemporary french didactics

Tytuł publikacji grupowej:

Dydaktyka Literatury, 7

Autor:

Dyduch, Barbara

Temat i słowa kluczowe:

środki masowego przekazu ; dydaktyka ; Francja ; 20 w.

Abstract:

The basis of the present work are the ideas which are the result of observations of role-playing arranged for the purpose of mother tongue teaching in French schools of college and lycee type in the school year 1978/9. ; Role-playing as a kind of amusement communicative situation reveals how cultural stereotypes derived from mass-media function in the learners's mind in freely chasen by the students subjects of role-playing the motif of theft and robbery prevails. ; Taking into consideration same publications for the teachers and after the analysis of same present-day handbooks and contemporary research in methodology of teaching the author points out how this problem has been used for the purpose of literary and cultural education of a learner - with the didactic process based on same aspect of semiology.

Wydawca:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe ; Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna ; Zielona Góra: Kuratorium Oświaty i Wychowania

Współtwórca:

Pasterniak, Wojciech (1935-2018 ) - red.

Data wydania:

1985

Typ zasobu:

artykuł

Format:

application/pdf

Strony:

129-142

Źródło:

Dydaktyka Literatury, tom 7

Jezyk:

pol

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego