Pokaż strukturę

Tytuł:

Controlling process performance indicators. Results of empirical and theoretical research = Wskaźniki dokonań controllingu. Ujęcie teoretyczne oraz wyniki badań empirycznych

Tytuł publikacji grupowej:

Management, Vol. 18 (2014)

Autor:

Nowosielski, Krzysztof

Temat i słowa kluczowe:

controlling process ; pomiar ; efektywność ; skuteczność ; wskaźniki dokonań ; measurement ; efficiency ; effectiveness ; performance indicators

Streszczenie:

W artykule przybliżono zagadnienie pomiaru dokonań controllingu opierając się na dorobku literaturowym oraz badaniach empirycznych prowadzonych przez autora. Wskazano miary, które mogą być wykorzystane w pomiarze i ocenie procesów controllingu i ich rezultatów. Wyniki pomiaru mogą być wykorzystywane w celu potwierdzenia sprawności stosowania controllingu w przedsiębiorstwie oraz określenia ścieżek jego doskonalenia i rozwoju.

Abstract:

The article sheds light on the issue of controlling performance measurement on the basis of the available literature and empirical research conducted by the author. Sample indicators have been which can be used to confirm the efficiency of using controlling in a company as well as to determine the steps of its improvement and development.

Wydawca:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Współtwórca:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Data wydania:

2014

Typ zasobu:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2014-0033

Strony:

446-459

Źródło:

Management, Vol. 18, No 1 (2014)

Jezyk:

eng

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego