Repozytorium Uniwersytetu Zielonogórskiego (ReBUZ)

21.01.2016

Repozytorium Uniwersytetu Zielonogórskiego (ReBUZ) udostępnia cyfrowe wersje prac stanowiących dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny pracowników i doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Jego celem jest promowanie środowiska akademickiego, upowszechnianie dorobku naukowego uniwersytetu oraz wspomaganie dydaktyki.
Repozytorium gromadzi, przechowuje i udostępnia rozprawy doktorskie, publikacje książkowe oraz rozdziały w wydawnictwach zwartych, artykuły w czasopismach i wydawnictwach ciągłych, a także inne kategorie materiałów (sprawozdania, dane, itp.).

Inne aktualności

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji