Obiekt

Tytuł: Metodologiczno-filozoficzne aspekty teorii inteligentnego projektu

Autor:

Sagan, Dariusz (1979- )

Data wydania:

2011

Typ zasobu:

rozprawa doktorska

Streszczenie:

Głównym celem niniejszej pracy jest sprawdzenie mocy i zasadności rozmaitych metodologicznych zarzutów, wysuwanych przez adwersarzy teorii inteligentnego pro-jektu w celu wykazania jej nienaukowości. Zbadanie tej kwestii pozwoli na udzielenie odpowiedzi na pytanie o status poznawczy teorii inteligentnego projektu lub przynajm-niej ustalenie, czy spełnia albo musi spełniać ona proponowane przez krytyków kryteria naukowości. Jeżeli teoretycy projektu są w stanie odeprzeć zarzuty metodologiczne wo-bec swojej teorii, to spór należy przenieść z płaszczyzny metodologicznej na płaszczy-znę przyrodniczą, co oznaczałoby, że teoria inteligentnego projektu jest koncepcją for-mułującą twierdzenia o treści empirycznej, które choćby w zasadzie podlegają spraw-dzeniu metodami uznawanymi obecnie za naukowe. To z kolei oznaczałoby, że teorety-cy projektu mogą brać udział w debacie nad obiektywnym obrazem rzeczywistości przyrodniczej, a ich teoria nie powinna być spychana, jak to zazwyczaj robią krytycy, do sfery subiektywnych poglądów religijnych.

Opis:

promotor: prof dr. hab. Kazimierz Jodkowski, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii ; recenzenci: dr hab. Krzysztof Łastowski Uniwersytet Adama Mickiewicza , Wydział Nauk Społecznych , Instytut Filozofii; dr hab. Józef Zon, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii

Format:

pdf ; text/html

Jezyk:

pol

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-08-02

Data dodania obiektu:

2011-03-21

Liczba wyświetleń treści obiektu:

9 386

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie HTML

27

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

http://zbc.uz.zgora.pl/repozytorium/publication/26633

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji