Tytuł:

Spod znaku rodła

Temat i słowa kluczowe:

Polska - 20 w. ; Nowe Kramsko (pow. babimojski) ; Stare Kramsko (pow. babimojski) ; Dąbrówka Wielkopolska (pow. świebodziński) ; organizacje polskie ; Germanizacja - Polska - 20 w. ; prasa

Streszczenie:

Zamiarem niniejszej publikacji jest przypomnienie w ogólnym zarysie dziejów walki o polskość dawnego Pogranicza, ze szczególnym uwzględnieniem Nowego i Starego Kramska, Małych i Wielkich Podmokli oraz Dąbrówki Wielkopolskiej. Autorzy publikacji uważają, że chlubna przeszłość tych miejscowości zasługuje na przypomnienie i spopularyzowanie zwłaszcza wśród młodszego pokolenia. ; Temu samemu celowi służy także przypomnienie sylwetek kilku najbardziej zasłużonych bojowników na dawnym Pograniczu. Poczet zasłużonych dla tej ziemi bojowników i działaczy jest naturalnie o wiele dłuższy od prezentowanego. Wybrano tutaj jedynie kilku reprezentantów z każdej z odznaczonych miejscowości. Przy okazji warto zgłosić postulat, aby w izbach pamiątek regionalnych zgromadzono życiorysy i dokumentację wszystkich zasłużonych mieszkańców tego regionu, a zwłaszcza tych, którzy w walce o polskość tych ziem oddali życie.

Wydawca:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Współtwórca:

Szczegóła, Hieronim (1931- ) - red.

Data wydania:

1974

Typ zasobu:

książka

Format:

djvu ; application/pdf ; image/x.djvu

Jezyk:

pol

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego