Tytuł:

Spór o formę feudalizmu rosyjskiego w historiografii rosyjskiej XVIII i XIX wieku

Autor:

Podolan, Eligiusz

Temat i słowa kluczowe:

historiografia ; Ruś ; Ruś - historia ; Rosja ; Rosja - historia ; feudalizm ; ustrój feudalny ; Dekabryści ; słowianofilstwo ; okcydentalizm ; panslawizm ; narodničestwo ; "Szkoła państwowa" ; Čaadaev, Petr ; Gercen, Aleksandr

Streszczenie:

Rozprawa ukazuje sposób ujmowania problemu feudalizmu w Rosji przez rosyjską naukę historyczną z uwzględnieniem poglądów większości uznanych przedstawicieli historiografii i historiozofii w XVIII i XIX w. Jak dotąd w literaturze specjalistycznej, zarówno rosyjskojęzycznej, jak i zachodniej brak jest monografii poświęconych stricte kwestii ustroju feudalnego w historiografii rosyjskiej. Rozprawa jest próbą analizy i podsumowania najbardziej reprezentatywnych koncepcji rozwoju państwa rosyjskiego, głównie w zakresie specyfiki jego podstaw gospodarczo-społecznych, wypracowanych przez historyków omawianego okresu. ; W rozprawie została przyjęta metoda analityczno-syntetyczna z uwzględnieniem chronologicznego porządku prezentacji nurtów ideologicznych.

Opis:

promotor: prof. Maria Barbara Piechowiak-Topolska ; recenzenci: prof. dr hab. Joachim Zdrenka, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Historii, dr hab. Artur Kijas, prof. UAM Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Instytut Historii ; Uniwersytet Zielonogórski

Data wydania:

2003

Typ zasobu:

rozprawa doktorska

Format:

text/html

Jezyk:

pol

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego