Kontrreformacja w księstwie głogowskim: (XVI-XVIII w.)

Małgorzata Konopnicka-Szatarska