Osadnictwo Kotliny Szczercowskiej w okresie nowożytnym
w świetle badań archeologicznych i źródeł pisanych

Marcin Szymański