Wykorzystanie LCA (Life Cycle Assessment)
do oceny środowiskowej budynku

Janusz Adamczyk