Rozpoznawanie Polskiego Języka Miganego w systemie wizyjnym

Tomasz Kapuściński