Wyznaczanie i ocena rozwiązań polioptymalnych na przykładzie wybranego układu technicznego

Krzysztof Białas-Heltowski