Filozofia a pedagogika:
Józefa Tischnera filozofia człowieka jako źródło inspiracji pedagogicznych

Paweł Walczak