Estymacja dopuszczalnych efektów stałych i losowych w modelach liniowych

Ewa Synówka-Bejenka