Dane o rozprawie doktorskiej

Rodzaj pracy
Rozprawa doktorska
Data uzyskania stopnia
21.01.2004
Uzyskany stopien naukowy
doktor nauk technicznych
Promotor
Dariusz Ucinski dr hab. inz. (Uniwersytet Zielonogórski)
Recenzenci

Adam Wladyslaw Kowalewski prof. dr hab. inz. (Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica)
Józef Korbicz prof. dr hab. inz. (Uniwersytet Zielonogórski)

Jednostka prowadzaca przewód
Uniwersytet Zielonogórski
Wydzial Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
Miejsce pracy autora rozprawy
Uniwersytet Zielonogórski
Dziedzina naukowa
Nauki techniczne
Dyscyplina naukowa
Elektrotechnika
Specjalnosc naukowa
uklady o parametrach rozlozonych
Sposób zgloszenia rozprawy, dostepnosc, liczba stron
zbc.uz.zgora.pl
Wydawca
Uniwersytet Zielonogórski
Slowa kluczowe