Algorytmy rozpoznawania zespołu QRS
w sygnałach elektrokardiograficznych pochodzących
od pacjentów z wszczepionym układem stymulującym

Agnieszka Duraj