Kolekcja

Psychologiczne Zeszyty Naukowe

Czasopismo "Psychologiczne Zeszyty Naukowe" jest półrocznikiem naukowym utworzonym w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego w 2016 roku. Formuła naukowa czasopisma obejmuje główne obszary funkcjonowania człowieka na przestrzeni życia: rodzinę, edukację, pracę.
Półrocznik stanowi forum wymiany poglądów psychologów i specjalistów z nauk pokrewnych na tematy związane z problematyką wychowania i rozwoju dzieci, młodzieży, osób dorosłych w różnych kontekstach życiowych. Czasopismo prezentuje także treści tematycznie zogniskowane wokół problemów edukacji i doskonalenia profesjonalnego człowieka w organizacjach edukacyjnych oraz w sytuacji pracy zawodowej. W Psychologicznych Zeszytach Naukowych publikowane są prace z zakresu trudności i zaburzeń zachowań człowieka w ciągu życia oraz profilaktyki tych zaburzeń. Czasopismo zachęca do polemicznych debat pomiędzy przedstawicielami różnych orientacji teoretycznych i metodologicznych w ramach wymienionych obszarów funkcjonowania człowieka.
ISSN 2451-1420

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji