Kolekcja

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana

Projekt wydawniczy ?Scripta Humana? zrodził się z cyklicznych spotkań, jakie odbywają się w ramach Zielonogórskich Seminariów Literaturoznawczych, organizowanych przez Zakład Teorii Literatury i Krytyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Na owe sympozja zapraszani są wybitni naukowcy z całej Polski wespół ze swoimi współpracownikami. Innym niestandardowym źródłem tekstów współtworzących kolejne monografie są organizowane przez zielonogórskich literaturoznawców sesje naukowe, nabywające z czasem status konferencji cyklicznych, np. o Janie Pawle II i jego dziedzictwie czy o kryminale.
Strona Redakcji

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji