Kolekcja

Tradycje i ceremoniał uniwersytecki

Uniwersytet to wspólnota, z łac. universitas magistrorum et scholarium, wspólnota nauczycieli i uczniów, ogółu pracowników wspierających kształcenie studentów i rozwój nauk. Uniwersytet Zielonogórski opiera się więc na wspólnocie, wzajemnych więzach i relacjach, tworzeniu własnej tożsamości, ale też zachowaniu i kultywowaniu wielowiekowej tradycji i ceremoniałów wspólnych dla wszystkich uniwersytetów.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (2)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji