Kolekcja

Rocznik Lubuski

Rocznik Lubuski jest periodykiem Lubuskiego Towarzystwa Naukowego o profilu społecznym, zawierającym publikacje z zakresu socjologii, pedagogiki i politologii oraz humanistycznym, zorientowanym głównie na historię.
Rocznik Lubuski stanowi forum naukowej dyskusji dostępne zarówno doświadczonym badaczom o ustalonej pozycji naukowej, jak też stwarza możliwości debiutów naukowych. Teksty zamieszczane na łamach tego czasopisma mają zróżnicowaną tematykę, środowiskowy i terytorialny kontekst oraz zróżnicowaną formę dyskursu - od rozpraw teoretycznych po doniesienia z badań empirycznych. Dążeniem redakcji jest utrzymanie względnie monograficznego charakteru każdego tomu oraz zachowanie jego lubuskiej specyfiki - przy jednoczesnym otwarciu na problematykę ponadregionalną.
W punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2012 r. otrzymał 7 punktów. Czasopismo to ukazuje się w wersji drukowanej (papierowej) jako pierwotnej oraz w wersji elektronicznej na stronach internetowych LTN.
W każdym roku ukazuje się jeden numer Rocznika, w dwóch woluminach, opatrzonych odrębnymi tytułami, stanowiących niezależne części, redagowane przez różnych redaktorów tematycznych. Za dyscyplinowy profil tomu oraz merytoryczną jego zawartość odpowiada redaktor naukowy dobierany przez redakcję spośród badaczy społecznych związanych z lubuskim środowiskiem naukowym. Redaktorzy poszczególnych tomów dokonują selekcji nadesłanych na adres redakcji tekstów, przekazują je do dwóch niezależnych (zewnętrznych) recenzentów i po uzyskaniu pozytywnych recenzji przygotowują tom do druku.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji