Creator:

Noculak, Adam

Title:

Analiza i badanie przekształtników matrycowych w układach elektroenergetycznych

Abstract_pl:

W rozprawie na podstawie własnych badań analitycznych i symulacyjnych, przeglądu literatury oraz w oparciu o wyniki pomiarów w sieci dystrybucyjnej dokonano systematycznej oceny możliwości i właściwości zastosowania przekształtników matrycowych w sieciach elektroenergetycznych. ; W punkcie l. omówiono podstawowe obszary zastosowań układów energoelektronicznych w sieciach elektroenergetycznych, dla których przedstawiono rozwiązania układowe. Zaproponowano alternatywne rozwiązania oparte na układzie przekształtnika matrycowego. ; W punkcie 2. przedstawiono wybrane algorytmy sterowania PM. ; Punkt 3. zawiera analizę właściwości struktury matrycowej dla wybranego algorytmu sterowania ze szczególnym uwzględnieniem niesymetrii obciążenia i zasilania, jako sytuacji często występujących w pracy systemu energetycznego, a rzadko omawianych w literaturze [21,48,66,110]. ; W punkcie 4. opisano zmodyfikowane układy przekształtników matrycowych wraz z algorytmami sterowania. ; Punkt 5. dotyczy analizy pracy PM w układach służących poprawie warunków pracy systemu energetycznego. ; Punkt 6. zawiera wnioski końcowe.

Description:

promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki, Akademia Morska w Gdyni, Wydział Elektryczny, Katedra Automatyki Okrętowej ; recenzenci: prof. dr hab. Antoni Dmowski, Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektroenergetyki, dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Instytut Inżynierii Elektrycznej

Date:

2006

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

text/html ; image/x.djvu

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego