Object structure

Creator:

Zajdel, Krzysztof

Title:

Uwarunkowania sukcesu dydaktycznego nauczyciela w szkole w sytuacji stygmatyzacji środowiskowej ucznia = Determinants of the teacher?s success at school in the context of a stigmatizing school environment

Group publication title:

Relacje, t. 2

Subject and Keywords:

środowisko wiejskie ; edukacja ; kultura ; gimnazjaliści ; rural environment ; junior secondary school students ; education ; culture

Abstract_pl:

Ten artykuł opisuje środowisko wiejskie i umiejscowione w nim placówki edukacyjne. Autor skupił się głównie na szkołach gimnazjalnych, ale dokonuje szerszego spojrzenia na edukację, głównie pod kątem problemów socjalnych i marginalizacji wsi w dobie drapieżnej walki o byt i poszukiwanie pracy. Wyzwania edukacyjne w tym środowisku zderzają się niejednokrotnie z problemami dnia codziennego, co powoduje, że niewielki odsetek uczniów z tych środowisk widzi szansę w edukacji na szczeblach wyższych.

Abstract:

This article describes the rural environment and its educational institutions. The author focuses mainly on junior secondary schools, but also takes a broader look on education in terms of social problems and marginalization of rural areas in the era of brutal fights for survival and jobs. Educational challenges in this environment often collide with the problems of everyday life, which means that a small percentage of students from this background see their chances in education at higher levels.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

29-40

Source:

Relacje. Studia z Nauk Społecznych, tom 2

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego