Creator:

Balak-Hryńkiewicz, Magdalena

Title:

Ziemia Lubuska na tle procesów regionalizacji w Polsce i Unii Europejskiej

Subject and Keywords:

socjologia ; unia europejska ; Ziemia Lubuska ; społeczeństwo ; polityka regionalna ; samorząd ; regionalizacja ; Polska - historia - po 1989 r. ; województwo lubuskie

Abstract_pl:

Spojrzenie politologiczne jest dominujące w podjętych studiach, podkreśliś jednak należy, że dysertacja ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ sięga również do takich nauk, jak: integracja europejska, administracja, historia, socjologia, ekonomia, polityka regionalna. ; Zaznaczyć należy również, że podejmując tematykę procesów regionalizacji, rozumianej, jako proces wydzielania przez państwo granic regionów oraz nadaniu im odpowiednich uprawnień decyzyjnych, nie można ograniczyć się tylko do niej. ; Wyczerpujące ukazanie mechanizmów jej działania wymagało także przedstawienia regionalizmu, jako ruchu społecznego działającego na danym obszarze, poszukującego własnej tożsamości. Z uwagi jednak na przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, w której regiony odgrywają istotną rolę, będąc podmiotami polityki regionalnej, również ta kwestia wymagała omówienia w aspekcie funkcjonowania Ziemi Lubuskiej, jako regionu UE.

Description:

promotor: prof. dr hab. Lesław Koćwin, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania ; recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Herbut, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, prof. dr hab. Marian Eckert, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Historii

Date:

2006

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

text/html

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego