Object structure

Contributor:

Tureczek, Marceli - fot.

Title:

Świebodzin (ratusz) - dzwon (datowanie 1549 (XIX w.))

Subject and Keywords:

Świebodzin ; inskrypcja ; dzwon ; półwałek ; dzwon spiżowy ; dzwon zegarowy ; iglica wieżowa

Description:

Inskrypcja w języku łacińskim, kopia kapitały, wys. liter 2,5 cm.<br><br>VIGILATE ET ORATE QVIA NESCITIS QVA HORA SPONSVS TVRVS EST ANNO MDXLIX (Tłum.: Czuwajcie i módlcie się, bo nie wiecie, która godzina ma was zaślubić (na pewno nadejdzie).<br><br> Wolff nie podaje daty powstania instrumentów, ani cech technicznych dzwonów ratuszowych, wspominając jednak trzy instrumenty na ratuszu, z których jeden pełnił funkcje pożarowe, dwa pozostałe były dzwonami związanymi z oznaczeniem czasu (1). ; Wykonanie nowych dzwonów na wieży ratuszowej jest informacją dotyczącą momentu ukończenia odbudowy ratusza po zniszczeniach z 1541 roku. Obecny stan instrumentów jest wynikiem przebudowy ratusza w XIX wieku. Dzwony zostały odlane w XIX wieku podczas przebudowy, przyjęto treść inskrypcji z 1549 roku. Mimo tekstów epigraficznych, ich chronologie zdradza forma fryzu (2). ; Obecnie na wieży ratuszowej zachowały się w bardzo dobrym stanie dwa instrumenty. Oba posiadają liczne graffiti zarówno z okresu przed, jak tez po, 1945 roku. Odlanie dzwonów w 1549 roku związane było z odbudową ratusza po pożarze miasta z 1541 roku. Wcześniejszy pożar miasta z 1522 roku dokonał znacznych zniszczeń w mieście nie obejmując jednak zamku, ratusza, kościoła, szkoły oraz przedmieść. ; Dzwon spiżowy, płytki zegarowy, zamocowany bezpośrednio do iglicy wieżowej. Średnica 84 cm, wysokość 27 cm. Korony brak. Obiekt ozdobiony, w górnej części płaszcza trzy półwałki, między którymi fryz roślinny w formie splecionych cierni oraz poniżej pole inskrypcyjne. W dolnej części jeden półwałek oddzielający płaszcz od kryzy. Widoczne zmiany miejsca uderzenia zewnętrznego bijaka. Pole inskrypcyjne o wysokości ok. 3,5 cm.

Comment:

2) Kowalski, s. 206; Miliszewska, s. 40. ; 1) Wolff, s. 138.

Date:

datowanie - 1549

Resource Type:

dzwon

Format:

image/x.djvu

Language:

lat

Rights:

Tureczek, Marceli ; Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego