Object structure

Contributor:

Tureczek, Marceli - fot.

Title:

Boryszyn (kościół filialny) - dzwon (datowanie 1649 r.)

Subject and Keywords:

inskrypcja ; dzwon ; siedzisko dzwonne ; jarzmo ; dzwon spiżowy ; Voillard, Franciszek Sebastian (ludwisarz) ; Boryszyn (pow. świebodziński)

Description:

Język łaciński (A, C), niemiecki (B), kapitała.Tekst wg Kubacha:<br><br>(A) F(RANCISCVS) V(OILLARD)<br>(B) CONRADT VON BURGSTORFF CBOCGRDPL ABOOHL CDSIORV COMMENDATOR ZU LAGOW. PETER LUDEWIG CBACRLCV HAUPTMAN ZU LAGOW. CHRISTOF VOLMAR L(EHN) S(CHULZE) ZU BURSCHEN.<br>(C) ANNO 1649 DEO JUVANTE FRANCISCVS VOILLARD GALLUS ME FIERI FECIT<br>(Tłum.: Franciszek Voillard (A). Konrad von Burgstorff (...) komendarz w Łagowie, Peter Ludewig (...) kapitan w Łagowie, Christof Volmar lenny sołtys w Boryszynie (B). W roku 1649 z Bożej łaski Franciszek Voilard narodowości galijskiej wykonał mnie (C).<br><br>Identyfikacja historyczna instrumentu jak w przypadku drugiego dzwonu w Boryszynie. ; Kubach podaje, że obok typowych dla Voillarda przedstawień Matki Boskiej i sceny Ukrzyżowania, na płaszczu dzwonu znajdowało się także putto, pod którym umieszczona była plakieta odautorska z herbem rzemieślniczym. Wg ankiety z 1908 roku, dzwon mniejszy posiadał identyczną inskrypcję, jak dzwon większy (1). ; Dzwon spiżowy zawieszony na drewnianym jarzmie, osadzonym w drewnianym siedzisku dzwonnym (elementy konstrukcyjne zachowane). Średnica 72 cm, wysokość bez korony ok. 72 cm. Tekst inskrypcji identyczny jak na dzwonie większym.

Comment:

1) Wolff, s. 126, 182-183 - bez edycji tekstu; Kubach, s. 60; Tureczek, s. 91, 104, 105.

Date:

datowanie - 1649

Resource Type:

dzwon

Format:

image/x.djvu

Language:

ger ; lat

Rights:

Tureczek, Marceli ; Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego