Object structure

Contributor:

Górski, Adam - fot. ; Karp, Paweł - fot.

Title:

Siedlnica (kościół św. Jana Ewangelisty) - dzwon (datowanie XV - 1 poł. XVI w.)

Subject and Keywords:

inskrypcja ; dzwon ; dzwon spiżowy ; korona ; minuskuła ; kabłąk ; Siedlnica (pow. wschowski) ; Wschowa - powiat

Description:

Obiekt zniszczony. ; Dzwon. Spiż. Korona złożona z sześciu kabłąków. Na szyi inskrypcja ujęta w dwa podwójne półwałki. Poszczególne wyrazy oddzielone medalionami w formie monety. Brak innych zdobień. Średnica: 67,5 cm, wysokość: 73 cm, wysokość korony: 17 cm. Język łaciński i niemiecki. Minuskuła gotycka.<br><br>o . rex . glor . ie veni . cum . pace . hilf . got . mari (a) berot . barna . hoh (b) (Tłum.: O Królu Chwały przybądź z pokojem. Boże pomóż, Mario troszcz się, ...)<br><br>

Comment:

Deutsches Glockenarchiv w Norymberdze, sygn. 9/35/22. ; 1) Czasownik berot, beroth (= berate, tryb rozkazujący od doradzać) użyty został w tym sensie, że Maria ma się troszczyć o mdlących. Ta niemiecka forma zawołania pojawiła się w inskrypcjach nadzwonnych dopiero w 1 połowie XV w. (Por. DI 62, s. 30, nr 33.) Ponieważ inskrypcja tego rodzaju występują jeszcze na dzwonach z 1 poł. XVI w., powstanie dzwonu można datować na XV w. / 1 poł. XVI w. ; a) Tak zamiast Maria. ; b) barna hoh - część tekstu niejasna. Być może jest to zepsuta forma tekstu lub zły odczyt zwrotu erbarme dich (= zlituj się), lub odnosi się on do Barnaby = Barnab(as), którego imię znaczy "syn pocieszenia", a hoh do höhe?

Date:

datowanie - XV/XVI w.

Resource Type:

dzwon

Format:

image/x.djvu

Language:

ger ; lat

Rights:

Karp, Paweł ; Górski, Adam ; Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego