Object structure

Contributor:

Górski, Adam - fot. ; Karp, Paweł - fot.

Title:

Szlichtyngowa (kościół ewangelicki) - dzwon (datowanie 1699 r.)

Subject and Keywords:

inskrypcja ; dzwon ; dzwon spiżowy ; Szlichtyngowa (pow. wschowski) ; Wschowa - powiat

Description:

IN HONOREM DEI TER OPTIMI MAXIMI ET / GENEROSISSIMAE DOMINAE IVSTINAE / BARONESSAE DE SCHLICHTING MVNIFICENTIA / ET LIBERALITATE ILLVSTRIS NATAE DE / BACHSTEIN. DOMINAE IN SCHLICHTINGKOVA (1) / GVRZ(INA) (2) DRVZ(INA) (3) VT ET IN PAS(TERWITZ) (4) IACK(SCHENAU) (5) ET PELSC(HÜTZ) (6) / FVNDEBAR DE IOHANNE IESLING ANNO / MDCXCIX. INSPECTORIBVS ECCLESIAE / SCHLICHT(INGENSIS). ET SENATORIBVS TOBIA. CONRADI / ET IOHANNE REVSCHENBERGERO. MICHAEL(E) / TSCHIRNITZ. IOHANNE LIEBIG. (Tłum.: Ku czci Boga trzykroć Najlepszego Największego oraz dzięki hojności i szczodrobliwości wielce szlachetnej pani Justyny baronowej Schlichting pochodzącej z Bachsteinów, pani w Szlichtyngowej, Górczynie, Dryżynie, jak i w Pasterzycach, Jaksonowicach i Pełczycach. Wylany zostałem przez Jana Iesling w roku 1699 za inspektorów kościoła w Szlichtyngowej i senatorów Tobiasza Conrada i Jana Reuschenbergera, Michała Tschirnitz i Jana Liebig).<br><br> ; Średni z trzech dzwonów tego kościoła. Został wykonany z dzwonu ufundowanego w 1690 roku po pożarze kościoła w Szlichtyngowej, który z uwagi na uszczerbki już w 1699 roku został przetopiony. ; Dzwon. Spiż. Język łaciński. Kapitała. Pierwsze litery wyrazów o powiększonym module.<br><br>

Comment:

Überfeld, s. 27. ; 4) Pasterzyce, pow. wrocławski. ; 5) Jaksonowice, pow. oleśnicki. ; 6) Pełczyce, pow. wrocławski. ; 2) Górczyna, pow. głogowski. ; 1) Szlichtyngowa, pow. wschowski. ; 3) Dryżyna, pow. wschowski.

Date:

datowanie - 1699

Resource Type:

dzwon

Format:

image/x.djvu

Language:

lat

Rights:

Karp, Paweł ; Górski, Adam ; Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego