Title:

Illustr. et Generos. Domini D. GEORGII A SCHŐNAICH, Liberi Baronis Bethaniae Carolati, Milkaviensis, Sac. Ceas. majest. Consilarii ac per Silesiam & Lusatiam utramque Cancellarii, dum viveret, procuratione delineatus ; Baronatus Carolato Bethaniensis in Silesia Inferiore

Subject and Keywords:

mapa ; Carolath ; Siedlisko (woj. lubuskie)

Description:

Na mapie zaznaczono miejscowosci, sieć drogową i wodną, zalesienie, pola uprawne, uprawy winorośli, młyny, zamki, wzgórza. - Zdobiony puttami i ornamentem roślinnym kartusz tytułowy z napisem: "Baronatus Carolato Bethaniensis..." w prawym górnym narożniku mapy. ; 1 mapa, miedzioryt, kolor, na papierze ; 41,5 x 50,5 cm. ; W prawym dolnym rogu róża wiatrów pod którą informacja: "Amstelaedami Apud Joannem Blaeu". - Na lewo od napisu kartusz z podziałką liniową zdobiony puttami wykonujacymi prace miernicze. - W lewym dolnym rogu mapy plansza z legendą trzymaną przez dwa putta. Na odwrocie mapy tekst przedstawiający krótką historię regionu, baronatu i rodziny von Schönaich w jęz. łacińskim. ; Mapa Baronatu Siedlisko-Bytomskiego wykonana w pracowni Blaeów, opublikowana w Amsterdamie w 1662-1663 w Atlas Maior. - Zdjęcie kartograficzne wykonano ok. 1609 r. (B. Schubert). ; Na mapie przedstawiono terytorium baronatu obejmujace min. Bytom, Nową Sól, Siedlisko i okoliczne wsie. ; w lewym górnym narożniku mapy pusty kartusz z pustą tarczą herbową zdobioną hełmem heraldycznym i labrami.

Publisher:

Amstelaedami: Apud Joannem Blaeu

Date:

[1662]

Resource Type:

mapa

Format:

djvu ; image/x.djvu

Language:

ger ; lat

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

MA/79