Creator:

Szczegóła, Hieronim (1931-)

Title:

Zielona Góra: rozwój miasta w Polsce Ludowej

Subject and Keywords:

Zielona Góra (okręg) - historia ; Zielona Góra (okręg) - kultura ; szkolnictwo ; przemysł włókienniczy ; sport ; przesiedlenia ; turystyka ; migracje

Abstract_pl:

Publikacja niniejsza ma charakter popularnonaukowy i jest pierwszą próbą monograficznego ukazania rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego Zielonej Góry w Polsce Ludowej. W niektórych fragmentach sięgnięto jednak do okresów wcześniejszych, m. in. w celu ukazania niektórych związków miasta z Polską, śladów polskości w Zielonej Górze czy też dla porównania pewnych zjawisk gospodarczych. ; Z uwagi na brak w niektórych dziedzinach badań szczegółowych (np. zupełnie brak badań socjologicznych mieszkańców miasta) oraz na niepełne chronologiczne ujęcie wielu kwestii dotąd badanych autor napotkał na luki źródłowe i statystyczne, co w licznych wypadkach wręcz uniemożliwiło bardziej systematyczny wykład dziejów miasta. ; Tym niemniej okres, jaki dzieli nas od chwili powrotu Zielonej Góry do Polski, stwarza wystarczający dystans czasowy, aby podjąć próbę usystematyzowania powojennych losów miasta. ; Mimo pewnych braków w źródłach oraz pobieżnego ukazania lub wręcz pominięcia wielu aspektów życia miasta, satysfakcją autorską będzie, jeżeli niniejsza publikacja wypełni chociaż częściowo lukę w znajomości powojennych dziejów Zielonej Góry i skłoni innych autorów do kontynuacji bardziej pogłębionych badań.

Publisher:

Poznań: Wydawnictwo Poznańskie

Date:

1984

Resource Type:

książka

Format:

djvu ; application/pdf ; image/x.djvu

Language:

pol

Oryginal Object Identifier:

87368/II