Creator:

Szymański, Marcin

Title:

Osadnictwo Kotliny Szczercowskiej w okresie nowożytnym w świetle badań archeologicznych i źródeł pisanych

Subject and Keywords:

Polska - historia ; Kotlina Szczercowska ; Polska - historia - 13 - 20 w. ; osadnictwo - Polska - 13 - 20 w. ; archeologia ; geografia - Polska

Abstract_pl:

Głównym celem pracy było odtworzenie przeszłych procesów osadniczych zachodzących na obszarze Kotliny Szczercowskiej. Aby zrealizować owe założenie poczyniono tu charakterystykę i analizę stosunków gospodarczo-społecznych, demograficznych, jak i uwzględniono niektóre problemy dotyczące kultury materialnej tych terenów. ; Zakres chronologiczny pracy obejmuje głównie okres nowożytny (od XVI wieku). Wykorzystano również starsze dane dotyczące późnego średniowiecza, a to w celu zobrazowania szerszego tła historycznego regionu. Górna cezurą czasową pracy stanowią lata trzydzieste XX wieku. Okres II wojny światowej nie został tu już uwzględniony, gdyż jak wiemy rok 1939 zapoczątkował zachodzenie wielu gwałtownych zmian społeczno- gospodarczych i organizacyjnych odbiegających swa specyfiką od istniejących tutaj dotąd tradycji osadniczych sięgających średniowiecza. Także nakreślenie cezur chronologicznych determinowane więc było koniecznością uchwycenia kontekstu kulturowego zachodzących tu w czasach nowożytnych wielopłaszczyznowych przemian w środowisku tradycyjnych społeczności. ; Monografia niniejsza, jak wspomniano jest częścią szerszego programu badawczego prowadzonego w ostatnich latach w rejonie Kotliny Szczercowskiej. Stanowi ona kolejne studium poświęcone badaniom historii osadnictwa Polski Centralnej.

Description:

promotor: dr hab. Wojciech Dzieduszycki, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Historii ; recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Piekalski, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, dr hab. Leszek Belzyt, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Historii

Date:

2006

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

text/html ; image/x.djvu

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego