Title:

"Cała ziemia dyrracheńska" pod panowaniem bizantyjskim w latach 1005-1205

Creator:

Dudek, Jarosław

Subject and Keywords:

Dyrrachion ; Bizancjum - polityka - 11-13 w. ; Bizancjum ; Durrlesi (Albania) ; Durrlesi (Albania) - historia - 11-13 w. ; wyprawy krzyżowe ; tem ; katepanat ; dukat dyrracheński ; duks ; katepan ; strateg

Abstract_pl:

Chcąc dokonać podsumowania niniejszej pracy można sformułować następujące wnioski końcowe. Uwzględniając w pierwszej kolejności zadania natury politycznej i militarnej postawione przez państwo bizantyńskie w stosunku do "całej ziemi dyrracheńskiej", o można zauważyć, że w trakcie XI i XII stulecia były one przez tę strukturę realizowane skutecznie. Do 1180 r. Bizancjum zdołało, wyjąwszy pewne krótkie okresy, utrzymać swoją supremację nad serbskimi państwami Primorja oraz nad Raszką. ; Władcy tych krajów pozostali pod politycznym protektoratem cesarstwa. Ich zaś inicjatywy podejmowane w celu jego odrzucenia były niweczone dzięki skutecznym operacjom wojskowym podejmowanym na obszarach Duklji i Haszki przez takich namiestników dyrracheńskich, jak: Nicefor Bryennios, Jan Dukas czy Aleksy Kontostefanos. Również w momentach kryzysowych dla cesarstwa wschodniorzymskiego gubernatorzy dyrracheńscy pozostawali zdolni do powstrzymywania serbskiej ekspansji na południe, co szczególnie widoczne pozostawało w stosunku do prób podejmowanych przez Konstantyna Boelina po 1082 r. oraz Stefana Nemanję po 1190 r.

Publisher:

Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej

Date:

1999

Resource Type:

książka

Format:

image/x.djvu

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego