Object structure

Title:

Bogaczów (kościół św. Wawrzyńca) - dzwon (datowanie 1516 r.)

Subject and Keywords:

Dzwony - Zielona Góra (okręg) - do 20 w. ; inskrypcja ; dzwon spiżowy ; Bogaczów

Description:

Dzwon. Spiż. Średnica: 84 cm. Wysokość: 87 cm, korona: 19 cm. Korona złożona z sześciu kabłąków. Inskrypcja na szyi wydzielona ornamentem sznurowym. ; Na płaszczu trzy plakiety: głowa Chrystusa, św. Anna Samotrzecia, Madonna z Dzieciątkiem. ; Początnik w formie krzyża, przerywniki w formie krzyży i lilii heraldycznych. W dolnej części płaszcza pojedynczy półwałek. Język łaciński. Minuskuła gotycka. ; <br><br>* o * rex * glorie * veni * cvm * pace * anno * domini * m * ccccc xvi (Tłum.: O Królu Chwały przybądź z pokojem. Roku Pańskiego 1516.) ; <br<>br>Karta drugiego dzwonu z Bogaczowa o wadze 650 kg (sygn. 9/20/51C) nie zachowała się. Oba zostały zdjęte w tym samym dniu 6.03.1942 r. ; Według dokumentacji Deutsches Glockenarchiv dzwon po zakończeniu drugiej wojny światowej przekazano diecezji Hildesheim.

Comment:

Deutsches Glockenarchiv w Norymberdze, sygn. 9/20/52C; Die Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien, Bd. III: die Kunstdenkmäler des Regierungsbezirks Liegnitz, bearb. von H. Lutsch, Breslau 1891, s. 149; H. Hoffmann, Die katholischen Kirchen des Altkreis Sagan, Breslau 1939, s. 71; Corpus inscriptionum Poloniae, T. X: Inskrypcje województwa lubuskiego, pod red. J. Zdrenki, Z. 5: powiat zielonogórski, zebrali i opracowali A. Górski, P. Karp, Toruń 2012, nr 25.

Contributor:

Górski, Adam - fot. ; Karp, Paweł - fot.

Date:

datowanie - 1516

Resource Type:

dzwon

Format:

image/x.djvu

Language:

lat

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego ; Karp, Paweł ; Górski, Adam