Object structure

Contributor:

Górski, Adam - fot. ; Karp, Paweł - fot.

Title:

Drągowina (kościół Wniebowstąpienia Pańskiego) - dzwon (datowanie 1578 r.)

Subject and Keywords:

Drągowina ; Dzwony - Zielona Góra (okręg) - do 20 w. ; inskrypcja ; dzwon spiżowy

Description:

Dzwon. Spiż. Średnica: 102 cm. Wysokość: 103 cm, korona: 22,5 cm. Korona złożona z sześciu kabłąków. Inskrypcja (A) na szyi w trzech wersach oddzielonych pojedynczymi półwałkami. ; Na obu stronach płaszcza inskrypcja (B), niezidentyfikowany herb i plakieta z wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego. W dolnej części płaszcza trzy półwałki. Przerywniki w formie rombów i plakiet z głową kobiety. Język niemiecki z elementami łaciny. Kapitała ; <br><br>A) ALSO * HAT * GOTT * DIE * WELT * GELIEBET * DAS * ER * SEINEN a) * EINIGEN * SON * GAB * AVF * DAS * AVF * DAS * ALLE * DIE * AN * IN / b-DIE * GEDVLT * VBER * WINDT * ALLE -b DINGK * [.] M * ANNO * DOMINI * 1 * 5 * 7 * 8 *-b / GLEVBEN * NICHT * VERLOREN * WERDEN * SONDERN * DAS * EWIGE * LEBEN * HABEN * ANNO * DOMINI * 1 * 5 * 7 * 8 B * T * R * V * S * N * / H * V * B * (Tłum.: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Cierpliwość zwycięży wszystko. Roku Pańskiego 1578.) ; <br>B) * T * R * V * S * N * / H * V * B * ; <br><br>Według dokumentacji Deutsches Glockenarchiv dzwon po zakończeniu drugiej wojny światowej przekazano diecezji Akwizgran.

Comment:

a) W wersach pierwszym i trzecim oraz w inskrypcji (B) litery N wykonane w odbiciu lustrzanym. ; b-b) Fragment w zwiększonym module. ; Deutsches Glockenarchiv w Norymberdze, sygn. 9/20/89C; Corpus inscriptionum Poloniae, T. X: Inskrypcje województwa lubuskiego, pod red. J. Zdrenki, Z. 5: powiat zielonogórski, zebrali i opracowali A. Górski, P. Karp, Toruń 2012, nr 42.

Date:

datowanie - 1578

Resource Type:

dzwon

Format:

image/x.djvu

Language:

lat ; ger

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego ; Górski, Adam ; Karp, Paweł