Show structure

Title:

Skibice (kościół św. Marcina) - dzwon (datowanie 1592 r.)

Subject and Keywords:

Skibice ; Dzwony - Zielona Góra (okręg) - do 20 w. ; inskrypcja ; dzwon spiżowy

Description:

Dzwon. Spiż. Średnica: 72 cm. Wysokość: 78 cm, korona: 19 cm. Korona złożona z sześciu kabłąków. Inskrypcja (A) na szyi w dwu wersach wydzielonych pojedynczymi półwałkami, poniżej fryz roślinny i inskrypcja (B). ; Na płaszczu inskrypcja (C) i plakieta z przedstawieniem Chrystusa Ukrzyżowanego. W dolnej części płaszcza pojedynczy półwałek. Język niemiecki i łaciński. Kapitała. ; <br><br>A) ZV GOTTES WORD LEVDET MICH DEN ZV HORERN GOTTLICHES WORDS HIEL RVFFEN ICH GEORGE WIELD BVRGER ZVR SPROTTA(W) GOS MICH ANNO 1592 (Tłum.: Dzwonią mną bym zwołał tych, którzy chcą wysłuchać słowa Bożego. Georg Wield mieszczanin ze Szprotawy odlał mnie w roku 1592) ; <br>B) I(HESVS) N(AZARENVS) R(EX) I(VDAEORVM) (Tłum.: Jezus Nazareński Król Żydowski) ; <br>C) ANNO 1588 HAT HEINERICH PETZELT / SCHOETZa) ZV PETERSWALDE DREISIGK / MARCK SAGANISCH ZV DIESER / GELOCKEN BESCHEIDEN VND IST / NACHMALS ANNO 1592 DIESE / GELOCKE VON VALTEN FECHENERN / BVRGER ZVR SPROTTAW DIE ZEIT / GERICHTS VORWALTER ZV PETERS/WALDE VND VON DER GEMEINE / DASELBEST VORVERTIGET / WVRDEN (Tłum.: Roku 1588 Heinrich Petzelt sołtys ze Skibic, 30 marek (grzywien) żagańskich na ten dzwon ofiarował i po tym w roku 1592 dzwon ten przez Valtena Fechnera, mieszczanina szprotawskiego, dawniej urzędnika sądowego w Skibicach i gminy tutejszej, został przygotowany) ; <br><br>Według dokumentacji Deutsches Glockenarchiv dzwon po zakończeniu drugiej wojny światowej przekazano diecezji Münster.

Comment:

a) SCHOLTZ wg. Hoffmanna. ; b) Deutsches Glockenarchiv w Norymberdze, sygn. 9/20/69; H. Hoffmann, Die katholischen Kirchen des Altkreis Sagan, Breslau 1939, s. 16 (bez inskrypcji (A) i (B), ze zmodernizowaną pisownią, bez oddania cech zewnętrznych); Corpus inscriptionum Poloniae, T. X: Inskrypcje województwa lubuskiego, pod red. J. Zdrenki, Z. 5: powiat zielonogórski, zebrali i opracowali A. Górski, P. Karp, Toruń 2012, nr 54.

Contributor:

Górski, Adam - fot. ; Karp, Paweł - fot.

Date:

datowanie - 1592

Resource Type:

dzwon

Format:

image/x.djvu

Language:

lat ; ger

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego ; Górski, Adam ; Karp, Paweł