Show structure

Title:

Zielona Góra (kościół św. Jadwigi) - dzwon (datowanie 1619 r.)

Subject and Keywords:

Zielona Góra ; Dzwony - Zielona Góra (okręg) - do 20 w. ; inskrypcja ; dzwon spiżowy

Description:

Dzwon. Spiż. Na płaszczu inskrypcja składająca się z trzech części. Pierwsza zawierała chronogram (A). Niżej znajdował się rymowany, czterowierszowy tekst (B). W dolnej części płaszcza przebiegała inskrypcja (C). Język łaciński i niemiecki. ; <br><br>A) BeLLa VeLJnt aLJJ, SeD ego, ConCorDJa, nata / JgnJ ThaLLoreJs VoCe sonabo pJJs. / M(agister) E(rasmus) W(illich) P(astor) (Tłum.:Niech inni chcą wojen, lecz ja, Zgoda, powstała w ogniu, będę rozbrzmiewać dźwiękiem dla pobożnych mieszkańców Zielonej Góry, magister Erasmus Willich, pastor) ; <br>B) Unfried mir nicht gefallen hat, ; <br>Darum ich Concordia heißen that. ; <br>In Grünberg zu Gott ich all ; <br>Die Frommen ruff mit meinem Schall. (Tłum.: Niezgoda mi się nie podobała, dlatego ja nazwany zostałem Zgodą, w Zielonej Górze wzywam moim dźwiękiem wszystkich pobożnych do Boga) ; <br>C) Wohl denen, Herr, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immerdar. Psalm 84. (Tłum.: Szczęśliwi, Panie, którzy mieszkają w Twoim domu, którzy nieustannie Cię wychwalają)

Comment:

O. Wolff, Geschichte der evangelischen Stadt= und Landgemeinde Grünberg in Niederschlesien von den Zeiten der Reformation bis zum ersten schlesischen Frieden 1742, Grünberg 1841, s. 43; Corpus inscriptionum Poloniae, T. X: Inskrypcje województwa lubuskiego, pod red. J. Zdrenki, Z. 5: powiat zielonogórski, zebrali i opracowali A. Górski, P. Karp, Toruń 2012, nr 90.

Contributor:

Karp, Paweł - fot. ; Górski, Adam - fot.

Date:

datowanie - 1619

Resource Type:

dzwon

Format:

image/x.djvu

Language:

lat ; ger

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego ; Górski, Adam ; Karp, Paweł