Show structure

Title:

Zielona Góra (kościół św. Jadwigi) - dzwon (datowanie 1659 r.)

Subject and Keywords:

Zielona Góra ; Dzwony - Zielona Góra (okręg) - do 20 w. ; inskrypcja ; dzwon spiżowy

Description:

Dzwon. Spiż. Średnica: 106 cm, wysokość: 90 cm. Korona złożona z sześciu kabłąków. Nazywany Uroczystym (Festglocke). Na szyi fryz roślinny i inskrypcja w dwóch wersach wydzielone półwałkami. ; Poniżej ornament roślinny i trzy półwałki. Na płaszczu plakiety przedstawiające Chrystusa Ukrzyżowanego, Marię, św. Jana i Marię Magdalenę oraz Ducha św. w formie gołębicy w wieńcu laurowym. ; W dolnej części płaszcza pięć półwałków. Język łaciński. Majuskuła humanistyczna. ; <br><br>ANNO SALVTIS 1659 24 JVLI ADM(ODVM) R(EVERENDO) D(OMINO) MELCHIORE PISTORIO PAROCHO, CONSVLE CHRISTOPHORO HIRTTE, SENATORIBVS M(AGISTRO) JOHANNE ADAMO SCRIBANO SENIORE SIMVLQVE NOTARIO, ABRA(HA)MO GABLERO, JOANNE PRIVERO, GREGORIO CLETO, WENCESLAO SCVLTETO, ANDREA HENNIG ET SEBASTIANO TRIEBSKORN FVSA EST AD MAJOREM DEI GLORIAM ET S(ANCTI) JOANNIS BAPTISTAE HONOREM. FRANCISCVS VOILEARDII C(AMPANARIVS) F(ELICITER) ME FECIT. H. REIS. (Tłum.: W roku zbawienia 1659, 24 lipca, za wielebnego pana Melchiora Pistoriusa, proboszcza; burmistrza Christopha Hirtte; rajców; magistra Johana Adama Scribanusa, rajcy a zarazem notariusza; Abrahama Gablera, Johana Privera, Gegora Cletusa, Wenceslausa Scultetusa, Andreasa Henniga i Sebastiana Triebskorna, został odlany dla większej chwały Boga i ku czci świętego Jana Chrzciciela. Franz Voillard, ludwisarz, szczęśliwie mnie uczynił. H. Reis.) ; <br><br>Dzwon został zdjęty w roku 1917 i przekazany do przetopienia na cele wojenne lecz przetrwał na składowisku aż do drugiej wojny światowej.

Comment:

Deutsches Glockenarchiv w Norymberdze, sygn. 9/23/51C. Karta bez opisu dzwonu i odczytu inskrypcji; M. Effner, Geschichte der katholischen Pfarrei Grünberg in Niederschlesien von ihrer Gründung bis z. J. 1840, Grünberg 1852, s. 161; F. X. Liebig, Die Pfarrkirche zu St. Hedwig in Grünberg, Grünberg 1932, s. 44; Corpus inscriptionum Poloniae, T. X: Inskrypcje województwa lubuskiego, pod red. J. Zdrenki, Z. 5: powiat zielonogórski, zebrali i opracowali A. Górski, P. Karp, Toruń 2012, nr 104.

Contributor:

Górski, Adam - fot. ; Karp, Paweł - fot.

Date:

datowanie - 1659

Resource Type:

dzwon

Format:

image/x.djvu

Language:

lat

Rights:

Karp, Paweł ; Górski, Adam ; Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego