Object structure

Contributor:

Górski, Adam - fot. ; Karp, Paweł - fot.

Title:

Zielona Góra (kościół św. Jadwigi) - dzwon (datowanie 1659 r.)

Subject and Keywords:

Zielona Góra ; Dzwony - Zielona Góra (okręg) - do 20 w. ; inskrypcja ; dzwon spiżowy

Description:

Dzwon. Spiż. Średnica: 93 cm, wysokość: 98 cm, korona: 25 cm. Korona złożona z sześciu kabłąków. Nazywany Błagalnym bądź Nieszpornym (Betglocke, Vesperglocke). Na szyi fryz roślinny zamknięty półwałkami i inskrypcja (A) w dwóch wersach rozdzielonych trzema półwałkami. ; Poniżej ornament roślinny, w którym dalsza część inskrypcji (A). Na płaszczu plakiety przedstawiające Chrystusa Ukrzyżowanego, Marię, św. Jana i Marię Magdalenę oraz Ducha św. w formie gołębicy w wieńcu laurowym i Madonnę z Dzieciątkiem. ; Ponadto plakieta ludwisarza z inskrypcją (B). Początnik w formie dłoni, przerywniki w formie krzyży, gwiazdek i punktów (także jako znaki skrótów). W dolnej części płaszcza siedem półwałków. Język łaciński z elementami języka niemieckiego. ; <br><br>A) * * ANNO SALVTIS * 1 * 6 * 5 * 9 * 24 DIE JVLY FVSA EST AD MAIOREM DEI GLORIAM & / SANCTAE HEDWIGIS HONOREM PETRVS HEMPEL ELIAS GABLER KIRCH VORSTEHER D(OMINVS) J(OHANNES) SCR(I)BANVS * P(RO) T(EMPORE) S(ENATOR) // J(OHANNES) T(HEOBALDVS) FRIDELAT RECT(OR) // M. GALLEHE * CANT(OR) // G. REIMAN * P(RO) T(EMPORE) TVRNER // I. A. GLOVINS * CAMP(ANARIVS) // A. HEIN ORG(ANISTA) (Tłum.: W roku zbawienia 1659, dnia 24 lipca, został odlany dla większej chwały Boga i ku czci świętej Jadwigi; Peter Hempel, Elias Gabler z rady kościoła; pan Johann Scribanus, w tym czasie rajca; Johann Teobald Fridelat, rektor; M. Gallehe, kantor; G. Reiman, w tym czasie miejski muzyk; I. A. Glovins, dzwonnik; A. Hein, organista) ; <br>B) F(RANCISCVS) // V(OILEARDII) (Tłum.: Franz Voillard) ; <br><br>Dzwon został zdjęty w roku 1917 i przekazany do przetopienia na cele wojenne, lecz przetrwał na składowisku. Według dokumentacji Deutsches Glockenarchiv dzwon po zakończeniu drugiej wojny światowej przekazano diecezji Trewir, a następnie do odlewni w Brockscheid.

Comment:

Deutsches Glockenarchiv w Norymberdze, sygn. 9/23/52C. Dla tego dzwonu wykonane zostały dwie karty zawierające różnice w odczycie inskrypcji; M. Effner, Geschichte der katholischen Pfarrei Grünberg in Niederschlesien von ihrer Gründung bis z. J. 1840, Grünberg 1852, s. 161; F. X. Liebig, Die Pfarrkirche zu St. Hedwig in Grünberg, Grünberg 1932, s. 46; Corpus inscriptionum Poloniae, T. X: Inskrypcje województwa lubuskiego, pod red. J. Zdrenki, Z. 5: powiat zielonogórski, zebrali i opracowali A. Górski, P. Karp, Toruń 2012, nr 105.

Date:

datowanie - 1659

Resource Type:

dzwon

Format:

image/x.djvu

Language:

lat ; ger

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego ; Górski, Adam ; Karp, Paweł