Show structure

Title:

Zielona Góra (kościół Matki Bożej Częstochowskiej) - dzwon (datowanie 1748 r.)

Subject and Keywords:

Zielona Góra ; Dzwony - Zielona Góra (okręg) - do 20 w. ; inskrypcja ; dzwon spiżowy

Description:

Dzwon. Spiż. Inskrypcje (A) i (B) umieszczone były na przeciwległych stronach płaszcza, natomiast (C) biegła wokół wieńca. Dzwon został przetopiony w celu wykonania nowego w 1848 r. Język niemiecki. ; <br><br>A) Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern Deinem Namen gib Ehre in Deiner Gnade / und Wahrheit. Ps(alm) 115, 1. (Tłum.: Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę za Twoją łaskawość i wierność) ; <br>B) Zur Ehre Gottes und zu unserm Andenken hieß diese Glocke zur Kircheinweihung / gießen derselben nächster Nachbar Vater und Sohn Abraham und David Mühle, / Grünberg, d(en) 1. Advent 1748 (Tłum.: ). Na cześć Boga i na naszą pamiątkę zlecili odlać ten dzwon na konsekrację kościoła najbliżsi sąsiedzi tejże, ojciec i syn, Abraham i David Mühle, Zielona Góra, w 1 Adwent (= 1 grudnia) 1748 r.) ; <br>C) Alles was Odem hat, lobe des Herrn. Halleluja (Tłum.: Wszystko co oddech ma, niech chwali Pana. Alleluja) ; <br><br>Na podstawie oględzin jedynego zachowanego zielonogórskiego dzwonu z 1748 r. można przypuszczać, że zarówno forma zewnętrzna jak i, w mniejszym stopniu, treść inskrypcji przedstawiona w literaturze nie została odwzorowana całkowicie wiernie.

Comment:

G. Henschel, Die evangelische Stadtpfarrkirche ?Zum Garten Christi? in Grünberg, Schlesien im ersten Jahrhundert ihres Bestehens, Grünberg 1934, s. 49; Corpus inscriptionum Poloniae, T. X: Inskrypcje województwa lubuskiego, pod red. J. Zdrenki, Z. 5: powiat zielonogórski, zebrali i opracowali A. Górski, P. Karp, Toruń 2012, nr 210.

Contributor:

Górski, Adam - fot. ; Karp, Paweł - fot.

Date:

datowanie - 1748

Resource Type:

dzwon

Format:

image/x.djvu

Language:

ger

Rights:

Karp, Paweł ; Górski, Adam ; Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego