Object structure

Title:

The Network Concept of Strategic Management and Its Limitations = Sieciowa koncepcja zarządzania strategicznego i jej ograniczenia

Group publication title:

Management, Vol. 17 (2013)

Creator:

Krzakiewicz, Kazimierz ; Cyfert, Szymon

Subject and Keywords:

The concept of network organization ; Strategic management ; Koncepcja organizacji sieciowej ; Zarządzanie strategiczne

Abstract_pl:

Celem artykułu jest włączenie się w dyskusję nad sieciową koncepcją zarządzania strategicznego i jej ograniczeniami. Punktem wyjściaw artykule uczyniono zarysowanie genezy koncepcji organizacji sieciowych, co w dalszej części pozwoliło na podjęcie dyskusji nad koncepcją sieciowości w zarządzaniu strategicznym, wskazanie jej ograniczeń oraz na ocenę zasadności wnioskowania o wyłanianiu się nowego paradygmatu teorii zarządzania strategicznego.

Abstract:

The purpose of the article is to contribute to the discussion on the network concept of strategic management and the limitations thereof. The article opens with a presentation of the origin of the concept of network organizations, which further on allows the author to discuss the concept of networks in strategic management, pinpoint its limitations and assess the validity of the assumption that a new paradigm of the strategic management theory is emerging.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2013-0002

Pages:

19-30

Source:

Management, vol. 17, no 1 (2013)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego