Object structure

Creator:

Zalewski, Romuald I. ; Skawińska, Eulalia

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Developing and launching the INNOPENA Internet platform to unblock the flow of innovative solutions between R&D and industry in Poland = Opracowanie i uruchomienie platformy INNOPENA dla usprawnienia przepływu innowacji pomiędzy sektorem B&R a przemysłem w Polsce

Group publication title:

Management, Vol. 17 (2013)

Subject and Keywords:

Innovation ; Open innovation ; Innovative platform ; INNOPENA ; Innowacje ; Innowacje otwarte ; Platforma innowacyjna

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono niekorzystną i niską aktywność innowacyjną przemysłu przetwórczego w Polsce i Wielkopolsce, wykorzystując międzynarodowe i krajowe źródła wtórne oraz wyniki realizowanego programu badawczego. Zidentyfikowano w nim różne bariery i ich poziomy dla współpracy między przedsiębiorstwami i sektorem B&R (uniwersytety, instytuty PAN i inne). ; Dla ich przełamania opracowano i zaprezentowano platformę INNOPENA?, którą zbudowano na paradygmacie innowacji otwartych. Jest prawdopodobne, że ten nowy instrument umożliwi lepszą współpracę zainteresowanych i wzmocni aktywność innowacyjną zwłaszcza w grupie małych i średnich przedsiębiorstw.

Abstract:

This paper presents actual, unsatisfactory innovative activity of processing industry in Poland and one of its regions named Wielkopolska (Greater Poland). The analysis uses data from international and internal sources, as well as results of special research programmes. Various barriers were identified and particularly very low level of cooperation between enterprises and R&D sector represented by universities, institutes of Polish Academy of Science and others. The aim of this paper is to present newly established Internet platform INNOPENA, which was built relying on the "open innovation" concept. There is a hope, that this new instrument will improve cooperation for better innovation activity, especially in favour of small and medium enterprises.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2013-0003

Pages:

31-45

Source:

Management, vol. 17, no 1 (2013)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego