Object structure

Creator:

Pomykalski, Andrzej ; Pomykalski, Przemysław

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Integration processes in managing innovations in a region = Procesy integracyjne w zarządzaniu innowacjami w regionie

Group publication title:

Management, Vol. 17 (2013)

Subject and Keywords:

innovation ; management ; networks ; Poland ; innowacje ; zarządzanie ; sieci ; Polska

Abstract_pl:

W referacie rozważa się procesy integracyjne w zarządzaniu innowacjami, które zorientowane są na rozwój przedsiębiorstwa i regionu. Aby współpraca była efektywna, to zarządzanie innowacjami powinno bazować na modelu sieci, który obejmuje wzajemne relacje pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, działaniami (aktywnościami) i zasobami ; Współpraca w sieci jest oparta na wykorzystaniu wiedzy i informacji, która stanowi o innowacyjności jednostek w regionie. Studium przypadku prezentuje się na przykładzie województwa łódzkiego. ; Celem artykułu jest rozważenie znaczenia procesów integracji w zarządzaniu innowacjami w regionie na przykładzie województwa łódzkiego w okresie 2007-2013 w kontekście celów strategii do 2030 roku.

Abstract:

The paper concerns integration processes aimed at business and region development. Effective cooperation should be based on networks that comprise interrelations between organizations, activities and resources. ; Network cooperation is based on knowledge and information, which determines the innovativeness of organizations in the region. The study is based on research conducted in łódzkie region. ; The aim of this paper is to consider the role of integration processes in managing innovations in łódzkie voivodeship during the 2007-2013 period in the context of 2030 strategy objectives.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2013-0004

Pages:

46-57

Source:

Management, vol. 17, no 1 (2013)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego