Object structure

Title:

Achieving levels of project management maturity in organization = Poziomy osiągania dojrzałości projektowej organizacji

Group publication title:

Management, Vol. 17 (2013)

Creator:

Szpitter, Agnieszka A.

Subject and Keywords:

dojrzałość projektowa organizacji ; poziomy dojrzałości projektowej ; knowledge management ; project management maturity

Abstract_pl:

Artykuł przedstawia osiąganie poziomów dojrzałości projektowej i prezentuje badania przedsiębiorstwa V dotyczące budowania dojrzałości projektowej organizacji przez zespół projektowy podczas tworzenia nowej kolekcji odzieży damskiej. Wyniki badań odnoszą się do pięciu zagadnień: obszarów wiedzy projektowej, budowania struktury wspólnych procesów, budowania jednej metodyki, rodzajów benchmarkingu i stosowania idei ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwie. Badania identyfikują luki w osiągnięciu dojrzałości projektowej i luki w wiedzy projektowej w badanym przedsiębiorstwie, co dostarcza wskazówek i rekomendacji na przyszłość.

Abstract:

The article demonstrates achieving levels of project management maturity and presents research company V on construction levels of project management maturity by the project team organization while creating a new collection of women?s clothing. The results relate to five areas: knowledge areas of design, build structures common processes, build a single methodology, the types of benchmarking and the use of the idea of continuous improvement within the company. Identify research gaps in the maturity of design and knowledge gaps in the test design company, which provides guidance and recommendations for the future.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2013-0006

Pages:

78-89

Source:

Management, vol. 17, no 1 (2013)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego