Object structure

Creator:

Gajdzik, Bożena

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Integrative approach to marketing of product and technology lifecycles in innovative and sustainable manufacturing enterprise = Spojrzenie integracyjne na zarządzanie cyklami życia produktui technologii w innowacyjnym i zrównoważonym przedsiębiorstwie produkcyjnym

Group publication title:

Management, Vol. 17 (2013)

Subject and Keywords:

cykl życia produktu ; cykl życia technologii ; innowacje ; zrównoważony biznes ; product lifecycle ; technology lifecycle ; innovation ; sustainable business

Abstract_pl:

Zarządzanie cyklami życia produktu i technologii powinno przebiegać w sposób zintegrowany. Innowacyjna technologia, pozyskiwana we własnym ośrodku B+R lub z otoczenia przedsiębiorstwa, warunkuje wdrażanie nowych rozwiązań produktowych. Wdrażanie nowego produktu i technologii musi przebiegać w sposób zsynchronizowany z uwzględnieniem wartości dla nabywcy. Ponadto należy pamiętać o relacjach produktu i technologii ze środowiskiem dążąc do osiągnięcia stanu zrównoważonego przedsiębiorstwa.

Abstract:

Management of product lifecycle and technology lifecycle should occur in integrated way. Innovative technology achieved in own B+R point or from the surrounding of the enterprise creates conditions to implement new product solutions. The introduction of a new product and new technology must take place in a synchronised way and should take into account the value for the buyer. Moreover, it should not be forgotten that the relationship between the product, technology and the environment is essential in an attempt to reach a state of a sustainable enterprise.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2013-0007

Pages:

90-105

Source:

Management, vol. 17, no 1 (2013)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego